รับทำสปริงเกอร์ sprinkler ระบบน้ำอัตโนมัติ water timer บ้าน สวน โรงแรม
Facebook Bookmark and Share

รูปภาพการให้น้ำวิธีต่าง ๆ
การให้น้ำแบบฉีดฝอย (Sprinkler Irrigation)แบบ boom Sprinkler

แบบ Wheel -Mounted

หัวสปริงเกอร์แบบ Popup

หัวสปริงเกอร์ Rotating Sprinkler

แบบ Wheel -Mounted
  

**********************************************

การให้น้ำทางผิวดิน (Surface Irrigation)ท่วมเป็นผืนยาว (Graded Border)


ท่วมเป็นผืนตามแนวเส้นขอบเนิน
(Contour Levee)


ท่วมเป็นผืนราบหรือท่วมเป็นอ่าง
(Level Border , Basin)


ร่องคูลาด 
(Graded Furrow)


ท่วมจากคูตามแนวเส้นขอบเนิน 
(Contour Ditch)


แบบร่องคูตามเส้นขอบเนิน
( Contour Furrow )


ร่องคูราบ 
(Level Furrow)


แบบร่องคูเล็ก 
(Corrugation)

 

**********************************************


การให้น้ำทางใต้ดิน (Subsurface Irrigation)


การฝั่งท่อไว้ใต้ดินเพื่อให้น้ำทางใต้ดิน

การฝั่งภาชนะไว้ใต้ดิน
โดย ภาชนะนั้นน้ำจะต้องซึ้มผ่านได้เพื่อให้น้ำทางใต้ดิน

 

**********************************************

 

การให้น้ำแบบหยด (Trickle Irrigation)


เป็นการให้น้ำหยดตามรูที่ได้เจาะเอาไว้ 
ใกล้บริเวณราก

เป็นการให้น้ำหยดตามรูที่ได้เจาะเอาไว้

เป็นการให้น้ำหยดตามรูที่ได้เจาะเอาไว้
  

 

**********************************************

จาก: http://kmcenter.rid.go.th/kmc16/wichakarn/data/method01.htm 

ขึ้นไปด้านบน