รับทำสปริงเกอร์ sprinkler ระบบน้ำอัตโนมัติ water timer บ้าน สวน โรงแรม
Facebook Bookmark and Share

รีไซเคิลขวดเปล่าเป็นเครื่องมือให้น้ำอัตโนมัติเกษตรกรโคราช ไอเดียเจ๋ง นำขวดน้ำกลับมาใช้ประโยชน์ด้วยการสร้างเครื่องมือช่วยให้น้ำต้นไม้แบบอัตโนมัติ อาศัยหลักการดูดซับน้ำของดินและต้นไม้ตามธรรมชาติ ลดการใช้แรงงานในการรดน้ำทุกวันเหลือเพียงสัปดาห์ละครั้ง


วันนี้ ( 13 ธ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางสมพงษ์ แผ่นกระโทก อายุ 31 ปี เกษตรกรตัวอย่าง ต.หนองยาง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา ได้ทำการคิดค้นเครื่องมือช่วยการเกษตรด้วยการนำขวดน้ำที่ใช้แล้วมารีไซเคิลเป็นตัวให้น้ำกับต้นมะลิ ภายในแปลงเกษตรทดลอง บ้านเลขที่ 176 บ้านโคกวังวน หมู่ 4 ต.หนองยาง อ.เฉลิมพระเกียรติ โดยใช้วิธีง่ายๆด้วยการนำขวดน้ำอัดลมหรือขวดน้ำเปล่านานาชนิด ขนาดตั้งแต่ 1-2 ลิตร มาบรรจุน้ำเปล่าที่ผสมด้วยน้ำหมักชีวภาพเพียงเล็กน้อย จากนั้นนำขวดน้ำที่เปิดฝาไว้ไปจุ่มลงไปในดินใต้โคนต้นมะลิให้มีความลึกประมาณ 10 – 15 ซม. พอให้น้ำในขวดไม่ทะลักหรือระเหยผ่านเนื้อดินออกมาด้านนอกได้ นอกจากการแพร่ผ่านเนื้อดินลงด้านล่างเท่านั้น ซึ่งวิธีการนี้ได้ผ่านการทดลองและให้ผลเป็นอย่างดีกับต้นมะลิที่เพิ่งเพาะลงบนแปลงปลูก โดยใช้ขวดน้ำขนาด 1.25 ลิตร สามารถให้น้ำกับต้นมะลิ 1 ต้น ได้นานเป็นเวลา 1 – 2 สัปดาห์แล้วแต่สภาพอากาศ โดยตลอดระยะเวลาที่มีน้ำเหลืออยู่ภายในขวด เกษตรกรไม่จำเป็นต้องรดน้ำหรือใส่ปุ๋ยช่วยเลยแม้แต่ครั้งเดียว เนื่องจากน้ำที่บรรจุอยู่ภายในขวดผสมกับน้ำหมักชีวภาพที่สามารถสร้างธาตุอาหารที่สำคัญของพืชในตัวระหว่างผสมเข้ากับเนื้อดินไปในตัวแล้ว

รับทำเว็บ  webUB.com


นางสมพงษ์ แผ่นกระโทก เกษตรกรผู้คิดค้นเครื่องมือช่วยให้น้ำดังกล่าว เปิดเผยว่า แนวคิดนี้เริ่มแรกทางเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ได้ออกมาให้ความรู้และรณรงค์ให้คนภายในหมู่บ้านนำวัสดุเหลือใช้จากการดำเนินชีวิตประจำวันกลับมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชน ตนเองจึงเห็นว่าขวดน้ำอัดลมและขวดน้ำเปล่านั้นน่าจะนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ดี เพราะเป็นขวดที่บรรจุน้ำบริโภคที่มีความแข็งแรงและสะอาดปราศจากสิ่งเจือปน ประกอบกับอาชีพที่ตนเองถนัดก็คืออาชีพเกษตรกร จึงคิดนำขวดน้ำมาประยุกต์ใช้กับพืชผลทางการเกษตร ดัดแปลงมาจากการให้น้ำระบบน้ำหยดที่ใช้กับการเพาะปลูกพืชทั่วไป แต่พลิกแพลง จากการให้น้ำบนดินเป็นการให้น้ำใต้ดิน อาศัยหลักความหนาแน่นระหว่างน้ำกับดินให้เป็นตัวชะลอการละลายของน้ำในขวดกับเนื้อดินให้ควบคุมกันเอง โดยนำขวดที่บรรจุน้ำผสมกับน้ำหมักชีวภาพที่สามารถเข้าไปกระตุ้นการสร้างธาตุอาหารในดินเปิดฝาและจุ่มลงไปในดินใต้โคนต้นมะลิ จากนั้นน้ำภายในขวดก็จะเข้าไปแทรกอยู่ในเนื้อดิน เมื่อดินอิ่มน้ำก็จะหยุดดูซับเอาน้ำจากขวด รากของต้นมะลิก็จะสามารถดูดซับเอาน้ำและธาตุอาหารในดินไปเลี้ยงลำต้น ใบ และดอก ทำให้เกิดการเจริญเติบโต เมื่อน้ำในดินลดต่ำลงจนเกิดช่องว่างในดิน ดินก็จะดูดซับเอาน้ำจากขวดไปทดแทนโดยอัตโนมัติ โดยที่ไม่ต้องมีการกระตุ้นใดๆเพิ่ม ทำให้เกษตรกรไม่ต้องเสียเวลามาให้น้ำกับต้นมะลิทุกวันเหมือนเช่นเคย เพราะระบบการหมุนเวียนน้ำใต้ดินจะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติ ในสภาพอากาศที่แห้งแล้งระยะเวลาที่น้ำในขวดจะหมดก็จะเร็วขึ้น ในขณะที่หากเกิดฝนตกลงมาในพื้นที่ดินอิ่มน้ำก็ไม่จำเป็นต้องดูดซับเอาน้ำจากขวดทำให้ระยะเวลาที่น้ำในขวดจะหมดยืดออกไป ซึ่งการทดลองนี้ได้ผลเป็นอย่างดี จนถูกนำไปประยุกต์ใช้กับการเพาะปลูกกล้าพันธุ์พืชต่างๆ โดยเฉพาะการปลูกป่าทดแทนบนพื้นที่จำนวนมากและห่างไกล ที่ขาดการดูแลเนื่องจากน้ำในขวดสามารถหล่อเลี้ยงกล้าพันธุ์พื้นจนผ่านพ้นช่วงอันตรายและทนอยู่กับสภาพอากาศตามธรรมชาติเองได้ ซึ่งถือเป็นแนววิธีการง่ายๆที่ให้ประโยชน์กับพืชผลทางการเกษตรลดการใช้แรงงานและเป็นการนำวัสดุเหลือใช้กลับมาสร้างประโยชน์ได้อีกครั้ง ซึ่งตนเองจะลองนำไปทดลองกับพืชผลการเกษตรชนิดอื่นๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป.

จาก http://www.dailynews.co.th/Content/regional/185145/รีไซเคิลขวดเปล่าเป็นเครื่องมือให้น้ำอัตโนมัติ
ขึ้นไปด้านบน