รับทำสปริงเกอร์ sprinkler ระบบน้ำอัตโนมัติ water timer บ้าน สวน โรงแรม
Facebook Bookmark and Share

รับแก้ปัญหาระบบน้ำ ให้ใช้งานได้ ระยะยาว คุ้มจริงๆ เพราะประหยัดแรงงาน ประหยัดเวลากรณี... ต้องการให้ ประเมินสรุป คำนวณ ออกแบบ ระบบรดน้ำ เพื่อให้ใช้ได้ ฟู่ฟ่า เต็มประสิทธิภาพ ถูกใจ

เพราะเปิด ครั้งเดียวฉีดกระจาย จ่ายน้ำได้ฟู่ฟ่าๆ ได้พื้นที่กว้างๆ ทีเดียวถูกใจ

ประหยัดแรงงาน ประหยัดเวลา ลากสายยาง ฉีดรดน้ำเอง ทั้งเหนื่อย ทั้งน่าเบื่อ

ใช้แรงงานคนอื่น แรงงานก็หายาก ก็ทำบ้างไม่ทำบ้าง ทำให้พันธุ์พืชต้นไม้ ขาดน้ำห่อเหี่ยว เสียหาย

พูดบ่นว่ามากๆ ก็ลาออกบ่อย (หายาก ออกง่าย) ค่าแรงขั้นต่ำก็ปาเขาไป วันละ300บาท

แต่...จ้างจริงๆ อาจขึ้นไปถึง 400 ถึง 500 บาทต่อวัน ยังหายาก ตกเดือนละ 9,000 ถึง 15,000 บาท

ใช้ระบบน้ำดีกว่า 2-6 เดือน คืนทุน ที่เหลือคือกำไร รดน้ำได้หลายๆ ปี ดีมั้ยครับ... เจ้านาย

(ระบบรดน้ำ มีรายละเอียด จุกจิกๆ ลึกซึ้ง หลายระดับ หลายมิติ มากมาย ไม่สะดวกรับคำถาม และตอบทางโทรศัพท์ได้ง่ายๆ ขอบคุณ)

กรุณา เตรียมข้อมูลเบื้องต้น ที่ท่านต้องการ ให้ออกแบบระบบรดน้ำ ตามหัวข้อดังนี้


1. ท่านต้องชัดเจน ต้องเลือกต้องกำหนด ต้องการแบบ หัวฉีดจ่ายน้ำแบบไหน ที่ท่านชอบ

เพราะหัวฉีดจ่ายน้ำทุกๆ แบบ ที่จ่ายน้ำได้ ดีๆ ทั้งหมด อยู่ที่ท่านถูกใจ พอใจเป็นสำคัญ

(กลุ่ม หัวจ่ายน้ำ มีหลายแบบ หลายเกรด หลายขนาด หลากหลายราคา ถูกๆ ไม่ทน กรอบ แตก หัก เสียหายง่าย)

1.1 กลุ่ม หัวน้ำหยดๆ (มีหลายแบบ หลายเกรด หลายขนาด) แบบไหลคงที่ 4 หรือ 8 ลิตรต่อชั่วโมง หรือแบบปรับหยดมากน้อยได้

1.2 กลุ่ม หัวพ่นหมอกละอองน้ำ (มีหลายแบบ หลายเกรด หลายขนาด) รัศมีพ่นละอองไกล ประมาณ 0.5 ถึง 1 เมตร.

1.3 กลุ่ม หัวสเปรย์ฉีดพ่นน้ำ (มีหลายแบบ หลายเกรด หลายขนาด) รัศมีฉีดไกล ประมาณ 0.5 ถึง 1.5 เมตร

1.4 กลุ่ม หัวมินิสปริงเกอร์เหวี่ยงน้ำ (มีหลายแบบ หลายเกรด หลายขนาด) รัศมีฉีดไกล ประมาณ 1 ถึง 4 เมตร.

1.5 กลุ่ม หัวสปริงเกอร์ฉีดสบัด รัศมีไกลกี่เมตร (มีหลายแบบ หลายเกรด หลายขนาด) รัศมีฉีดไกล ประมาณ 6 ถึง 67 เมตร

1.6 กลุ่ม หัวป๊อปอัพ ฝังดินสนามหญ้า แบบยกหัวฉีดได้ (มีหลายแบบ หลายเกรด หลายขนาด) รัศมีฉีดไกล ประมาณ 3 ถึง 22 เมตร


2. ต้องวาดผัง พื้นที่ คร่าวๆ กว้าง กี่เมตร.x ยาวกี่เมตร. (รวมๆ แล้วประมาณกี่ไร่)


3. ต้องกำหนด วาดแนวปลูกต้นไม้

3.1 ระยะห่างระหว่าง ต้น กี่เมตร ยาวตลอด กี่เมตร, ระยะห่างระหว่าง แถว กี่เมตร มีกี่แถว


4. ต้องกำหนด แนววาง ท่อประธาน (ท่อเมน), ท่อรองประธาน ท่อแขนง เดินแนวไหน เพื่อการทำงานที่สะดวกของแต่ละท่าน

(กลุ่ม ท่อ มีหลายแบบ หลายเกรด หลายขนาด หลายราคา ถูกๆ ไม่ทน กรอบ แตก หัก เสียหายง่าย)

(กลุ่ม ข้อต่อ มีหลายแบบ หลายเกรด หลายขนาด หลายราคา ถูกๆ ไม่ทน กรอบ แตก หัก เสียหายง่าย)

(กลุ่ม วาลว์ประตูน้ำ มีหลายแบบ หลายเกรด หลายขนาด หลายราคา ถูกๆ ไม่ทน กรอบ แตก หัก เสียหายง่าย)

(กลุ่ม ปั๊มน้ำ มีหลายแบบ หลายเกรด หลายขนาด หลายราคา ถูกๆ ไม่ทน แรงดันไม่ดี ปริมาณน้ำไม่ได้งาน อาจเสียหายง่าย)


5. ต้องกำหนด ความต้องการ เปิด รดน้ำ ที่ละครั้งละกี่ไร่ (แบ่งโซนการให้น้ำ)

6. ต้องกำหนด จุดที่ติดตั้งปั๊มน้ำ ที่ทำงานได้สะดวกของแต่ละท่าน เจ้าของที่

7. แหล่งน้ำ เป็น ห้วย หนอง คลอง บึง หรือแท้งค์ถังเก็บน้ำ จุกี่ ลบ.เมตร.(ถ้ามี)

8. ระยะห่าง แหล่งน้ำ (ห้วย หนอง คลอง บึง) ถึงจุดติดตั้งปั๊ม กี่เมตร.


ข้อมูลเบื้องต้น 8 ข้อไม่ครบ อาจสรุปจบ ระบบรดน้ำไม่ได้ เพราะทั้ง 8 ข้อสำคัญ

เพราะต้องเปิดเป็นระบบ หลายๆ หัวฉีดกระจายน้ำพร้อมๆ กัน ส่วนใหญ่ที่ติดตั้งเองไม่ได้คำนวณออกแบบเบ็ดเสร็จ

ก็แก้ปัญหาทีหลัง คือ ติดวาลว์ประตูน้ำ เปิด-ปิด เยอะๆ ทำให้งานเยอะ

วันๆ ง่วนกับเดินไปมา ต้องมาคอย เปิดๆ-ปิดๆ วาล์วน้ำ ไม่ต้องไปทำอะไรอย่างอื่น เสียทั้งเงิน แล้วยังมาเสียเวลา

(กลายเป็น งานคุมคน ไม่ใช่คนคุมงาน) เพราะได้ระบบน้ำ แบบปลอมๆ ดูแลยาก

นานๆ เข้าเบื่อๆ ปัญหามากมาย ปล่อยปละ ละเลย ดูแลแบบ ทิ้งๆ ขว้างๆ ระบบล่ม
ขึ้นไปด้านบน