รับทำสปริงเกอร์ sprinkler ระบบน้ำอัตโนมัติ water timer บ้าน สวน โรงแรม
Facebook Bookmark and Share

การเลือกอัตราการจ่ายน้ำที่เหมาะสมเลือกสปริงเกลอร์ที่มีอัตราการจ่ายน้ำไม่เกินอัตราการซึมของน้ำของดิน


ดินที่ค่อนข้างเหนียวนั้นจะมีความสามารถในการระบายน้ำได้ไม่ค่อยดีนัก ซึ่งอาจจะทำให้เกิดการไหล่บ่าของน้ำออกนอกเขตราก เนื่องจากน้ำซึมลงดินได้ไม่ทัน โดยเฉพาะเมื่อเลือกใช้สปริงเกลอร์ที่มีอัตราการจ่ายน้ำสูง เกินกว่าประมาณ 150 ลิตร/ชม. และเมื่อมีการให้ปุ๋ยนั้น อาจทำให้ปุ๋ยออกนอกเขตรากไปด้วยเช่นกัน ทั้งนี้การเลือกสปริงเกลอร์นั้นจะต้องดูลักษณะของดินและความต้องการน้ำของพืชว่ามากน้อยเพียงใดด้วย

ถ้าคำนึงถึงค่าใช้จ่ายในการลงทุนที่มีอยู่อย่างจำกัดแล้วนั้น ไม่ควรเลือกสปริงเกลอร์อัตราสูง


เพราะจะทำให้ระบบต่างๆมีอุปกรณ์ท่อ วาล์ว ปั๊ม และอื่นๆใหญ่เกินความจำเป็น ถ้าเงินในการลงทุนมีอยู่อย่างจำกัดมากควรพิจารณาอัตราไม่เกินประมาณ 150 ลิตร/ชม.

เลือกสปริงเกลอร์มีรูฉีดไม่เล็กเกินไป


ไม่ควรเลือกอัตราจ่ายน้ำที่น้อยเกินไป กล่าวคือน้อยกว่าประมาณ 70 ลิตร/ชม. เนื่องจากรูฉีดขนาดเล็กจะทำให้มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดการอุดตันได้ง่าย โดยเฉพาะกรณีที่มีสารแขวนลอยมาก และไม่ค่อยมีเวลาบำรุงรักษามากนัก

หมายเหตุ* บทความบางตอนอ้างอิงจาก การออกแบบระบบให้น้ำ ฉบับชาวสวน โดย นาวี จิระชีวี
ขึ้นไปด้านบน