รับทำสปริงเกอร์ sprinkler ระบบน้ำอัตโนมัติ water timer บ้าน สวน โรงแรม
Facebook Bookmark and Share

การเลือกหัวจ่ายน้ำหรือสปริงเกลอร์( sprinkler )หลักในการเลือกสปริงเกลอร์( sprinkler )ที่ดี ควรพิจารณาจาก

- สปริงเกลอร์ที่มีการกระจายน้ำให้เหมาะสมกับชนิดและอายุของพืช

เกษตรกรไม่ควรเลือกสปริงเกลอร์ที่มีการกระจายน้ำเกินเขตรากหรือเขตทรงพุ่ม เพราะถ้าเกินจะทำให้เกิดการสูญเสียน้ำโดยเปล่าประโยชน์ หลักการที่ถูกต้องคือควรให้อยู่ภายในเขตราก เช่น 60-80% ของเขตราก

- สปริงเกลอร์ที่ได้มาตราฐานและมีอัตราการไหลและการกระจายน้ำสม่ำเสมอ

สปริงเกลอร์ที่มีมาตราฐานควรมีคุณสมบัติดังนี้- มีรูปแบบการกระจายน้ำอย่าสม่ำเสมอ ไม่จ่ายน้ำมากด้านหนึ่งและจ่ายน้ำน้อยอีกด้านหนึ่ง หรือรัศมีเหวี่ยงน้ำกว้างไม่เท่ากัน

- มีขนาดรูฉีดที่เป็นมาตราฐานเดียวกัน ซึ่งจะทำให้มีความคลาดเคลื่อนของอัตราการจ่ายน้ำจากสปริงเกลอร์ต่างกันน้อย

- ชิ้นส่วนต่างๆคงทนและไม่สึกหรอง่ายๆ จนกระทั่งเป็นเหตุให้การกระจายน้ำและอัตราการไหลของน้ำเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเมื่อมีการใช้งานไปนานๆ

- ควรจะทำจากวัสดุที่มีความคงทน ทนแดด ทนลม ไม่กรอบแตกหักเสียหายในระยะเวลาสั้นๆ

รับทำเว็บ  webUB.com
ขึ้นไปด้านบน