รับทำสปริงเกอร์ sprinkler ระบบน้ำอัตโนมัติ water timer บ้าน สวน โรงแรม
Facebook Bookmark and Share

การออกแบบระบบการให้น้ำในสวนการออกแบบระบบน้ำสำหรับการเกษตรกรรมนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นและควรให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะระบบน้ำที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้สามารถพัฒนาผลผลิตทั้งในด้านปริมาณและในด้านคุณภาพได้มากขึ้นด้วย จึงไม่น่าแปลกใจว่า ปัจจุบันได้มีการพัฒนาและคิดค้นการวางระบบน้ำขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากสมัยก่อนที่เกษตรกรเคยให้น้ำกับพืชผล ต้นไม้ทางการเกษตรด้วยวิธีการรดน้ำด้วยสายยาง แต่ปัจจุบันนั้นได้ถูกปรับเปลี่ยนและพัฒนาให้มีการวางระบบให้น้ำแบบท่อแรงดันที่มีสปริงเกลอร์ ( sprinkler ) แบบต่างๆซึ่งวิธีการเหล่านี้กำลังเป็นที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน เพราะฉะนั้นการศึกษาและเรียนรู้ข้อมูล เทคนิค วิธีการต่างๆในเรื่องการออกแบบระบบการให้น้ำจึงเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม เพราะถ้าเกษตรกรสามารถออกแบบระบบการให้น้ำในสวนของตนเองได้ด้วยเทคนิคที่ดี ก็จะทำให้ระบบการให้น้ำในสวนของเกษตรกรนั้นทำงานได้โดยไม่เกิดปัญหาตามมา นอกจากนี้การออกแบบระบบน้ำที่มีประสิทธิภาพยังช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าลงทุน ค่าวัสดุ ค่าน้ำมัน ค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปาอีกด้วย การรู้จักการให้น้ำอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการน้ำของพืชแต่ละชนิดนั้น จะส่งผลให้เกษตรกรมีระบบการให้น้ำที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วย

รับทำเว็บ  webUB.com

รับทำเว็บ  webUB.com
โดยหลักๆแล้วนั้นการออกแบบระบบให้น้ำที่ถูกต้อง ควรจะเริ่มพิจารณาจากหลักที่ว่าจะต้องให้น้ำในปริมาณกี่ลิตร ระยะเวลาในการให้น้ำในแต่ละครั้งนานเท่าใด และจำนวนรอบเวรที่ให้น้ำกี่วัน/ครั้ง รวมถึงการเลือกสปริงเกลอร์ให้เหมาะสมกับชนิดของดินและพืชด้วย

หมายเหตุ บทความบางตอนอ้างอิงจาก การออกแบบระบบให้น้ำ ฉบับชาวสวน โดย นาวี จิระชีวี
ขึ้นไปด้านบน