รับทำสปริงเกอร์ sprinkler ระบบน้ำอัตโนมัติ water timer บ้าน สวน โรงแรม
Facebook Bookmark and Share

การออกแบบท่อ- ท่อและอุปกรณ์ต่างๆเช่น วาล์วต่างๆต้องมีขนาดไม่เล็กเกินไปจนส่งผลให้น้ำไหลได้ไม่สะดวก หรือเกิดการสูญเสียแรงดันมากทำให้ส่งน้ำไปได้ไม่ไกล การที่ขนาดของท่อนั้นถูกรีดให้เล็กลงจะทำให้เห็นว่าน้ำไหลไปในท่อด้วยความเร็วสูง แต่อย่างไรก็ตาม ความเร็วที่สูงขึ้นนั้นกลับเป็นโทษที่ทำให้น้ำไหลปั่นป่วนจนทำให้แรงดันตกมากขึ้นในระยะทางยาวๆ ซึ่งถ้าเทียบกันแล้วนั้นจะเห็นได้ว่ามีความสามารถในการส่งน้ำนั้นน้อยกว่าท่อใหญ่ๆ ดังนั้น ท่อยิ่งใหญ่ยิ่งทำให้น้ำไหลได้สะดวกและไหลได้ไกลมากยิ่งขึ้น แต่ราคาของท่อนั้นจะแพงมากขึ้นตามขนาดของท่อ สรุปคือ ควรเลือกท่อให้มีขนาดเหมาะสม ไม่เล็กเกินไปจนสูญเสียแรงดันมาก ส่งน้ำได้น้อย และไม่ใหญ่เกินไปจนต้องลงทุนสูงเกินความจำเป็น

- ขนาดท่อแขนง ท่อแขนงเป็นท่อที่ใช้ติดตั้งสปริงเกลอร์ มักใช้ท่อพีอี ซึ่งเป็นท่ออ่อนทำด้วยพลาสติกพีอีสีดำ ขนาด 16 , 20 ,25 มม. การตัดสินใจว่าจะใช้ขนาดเท่าใดนั้นขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ว่าจะต้องเลือกท่อที่มีขนาดใหญ่พอที่จะไม่ทำให้เกิดการสูญเสียแรงดันในท่อแขนงมากเกินไป เพราะจะทำให้น้ำที่ไหลออกจากสปริงเกลอร์ไม่สม่ำเสมอตลอดความยาวเส้นท่อ เนื่องจากเพราะมีแรงดันที่หัวจ่ายน้ำที่แตกต่างกันมากเกินไป กล่าวคือ ต้นๆท่อนั้นจะมีแรงดันน้ำที่สูงกว่าบริเวณปลายท่อ ทางตรงกันข้าม ถ้าใช้ท่อที่มีขนาดเล็กเกินไป แรงดันสูญเสียมาก แรงดันที่บริเวณปลายๆท่อเหลือน้อย น้ำจึงไหลน้อยกว่าบริเวณต้นๆท่อ หรือบางครั้งหัวสปริงเกลอร์หมุนได้ไม่เต็มที่

- ขนาดท่อเมนหรือท่อย่อยในแปลง ท่อเมนและท่อย่อยในแปลง ส่วนใหญ่เลือกใช้ท่อพีวีซีหรือท่อพีอี การหาขนาดท่อที่เหมาะสม ควรจะพิจารณาว่าไม่ให้ท่อมีขนาดเล็กเกินไปจนน้ำไหลในท่อเร็วมากจนเกินไป คือไหลมากกว่า 1.5 เมตร/วินาที เพราะถ้าน้ำในท่อไหลเร็วมากอาจก่อให้เกิดปัญหาได้ เช่น แรงดันน้ำสูญเสียมากจะต้องใช้ปั๊มที่มีแรงดันมากขึ้น ใช้กำลังม้าเครื่องยนต์หรือมอเตอร์มากขึ้นและขนาดใหญ่ขึ้นด้วย ซึ่งจะส่งผลต่อค่าน้ำมัน ค่าไฟฟ้า และค่าบำรุงซ่อมแซมรักษา ที่จะเพิ่มมากตามไปด้วย แต่ถ้าท่อใหญ่เกินไป แม้จะมีแรงดันสูญเสียน้อยแต่จะเสียค่าท่อและอุปกรณ์แพงขึ้นตามขนาดอุปกรณ์และท่อที่โตขึ้นเช่นกัน

รับทำเว็บ  webUB.com


หมายเหตุ บทความบางตอนอ้างอิงจาก การออกแบบระบบให้น้ำ ฉบับชาวสวน โดย นาวี จิระชีวี
ขึ้นไปด้านบน