รับทำสปริงเกอร์ sprinkler ระบบน้ำอัตโนมัติ water timer บ้าน สวน โรงแรม
Facebook Bookmark and Share

การต่อระบบท่อ เข้าเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติสืบเนื่องจากที่บ้าน มีปัญหาเกี่ยวกับน้ำประปาไม่ค่อยไหล แม้ว่าการประปาส่วนภูมิภาคร้อยเอ็ด เปลี่ยนท่อเมนใหม่ภายในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ถนนประชาธรรมรักษ์และถนนทองทวี แต่หลังจากที่เปลี่ยนท่อเมนใหม่ แรงดันของน้ำประปา ก็ยังไม่สามารถทำให้เกิดประโยชน์ใช้สอยได้ แรงดันของน้ำแบบไหลริน ๆ เหมือนคนจะขาดใจตายอย่างไรอย่างนั้น สมาชิกในครอบครัวเดือดร้อน แม้กระทั้งการรดน้ำต้นไม้ ก็เกิดปัญหา ส่วนห้องน้ำที่อยู่ชั้น 2 ของอาคาร ไม่ต้องถามหา...เลยได้เวลาตัดสินใจ ติดตั้งถังบรรจุน้ำใช้ จ่ายน้ำอัตโนมัติภายในบ้าน หลังจากที่จัดวางถังบรรจุน้ำเรียบร้อยแล้ว วันนี้ช่างมาเดินท่อและติดตั้งเครื่องสูบน้ำอัตโนมัต เสร็จเรียบร้อยแล้ว

รับทำเว็บ webUB.com

แบบสเก็ต การต่อท่อประปาจากมาตรวัดน้ำเข้าถังจากถังเข้าเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติและส่งน้ำเข้าสู่อาคาร

รับทำเว็บ webUB.com

น้ำจากถังเข้าเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติและส่งน้ำเข้าสู่อาคาร

รับทำเว็บ webUB.com

แบบสเก็ต การต่อท่อประปาจากมาตรวัดน้ำเข้าถัง จากถังเข้าเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติและส่งน้ำเข้าสู่อาคาร

รับทำเว็บ webUB.com

ก่อแท่นที่ตั้งเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ

รับทำเว็บ webUB.com

แท่นที่วางเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ

รับทำเว็บ webUB.com

นำเครื่องสูบน้ำวางที่แท่นที่เตรียมไว้

รับทำเว็บ webUB.com

ต่อท่อ พีวีซี ตามแบบ

รับทำเว็บ webUB.com

ต่อท่อ พีวีซี ตามแบบ

รับทำเว็บ webUB.com

ตำแหน่งที่วางถังน้ำ ริมผนังรั้ว

รับทำเว็บ webUB.com

วางเครื่องสูบน้ำ ต่อท่อ เดินสายไฟฟ้าเรียบร้อย

รับทำเว็บ webUB.com

ท่อน้ำประปาที่ต่อเข้าถังบรรจุน้ำ

รับทำเว็บ webUB.com

ท่อน้ำประปาที่ต่อเข้าถังบรรจุน้ำ

รับทำเว็บ webUB.com

ลูกลอยอัตโนมัติ ภายในถัง


โดย ว่าที่ร.ต.สมโชคเฉตระการ
ครูเชี่ยวชาญ (สังกัดวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด)
อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ร้อยเอ็ด

จาก: http://www.oknation.net/blog/print.php?id=581274
ขึ้นไปด้านบน