รับทำสปริงเกอร์ sprinkler ระบบน้ำอัตโนมัติ water timer บ้าน สวน โรงแรม
Facebook Bookmark and Share

การติดตั้งระบบสปริงเกอร์ในพื้นที่1ไร่การวางตำแหน่งระบบสปริงเกอร์ในพื้นที่ ขนาด 1ไร่

อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งระบบสปริงเกอร์มีดังนี้1.ระบบท่อหลัก

1.1ปั๊มน้ำขนาด 2 แรงม้า จำนวน 1ตัว

1.2 ท่อน้ำ ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 9 เส้น

1.3 สามทาง ขนาด 2 นิ้ว ลด 1 นิ้ว จำนวน 6 ตัว(ต่อร่วมกับท่อสปริงเกอร์ ขนาด 1 นิ้ว)

1.4 วาล์วน้ำ ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 ตัว(ต่อกับท่อทางออก และท่อเติมน้ำให้กับปั๊มน้ำ)

1.5 ยูเนี่ยน+นิปเปิ้ล ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ชุด(ใช้กับท่อปั๊มน้ำเพื่อหมุนออกได้เวลาปั๊มเสีย)

1.6 สามทาง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ตัว(ติดตั้งที่ท่อทางจ่ายของปั๊ม กับท่อแยกในแปลง)

1.7 ข้อต่อเกลียวนอกขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ตัว (ใช้ต่อกับปั๊มน้ำทางท่อดูดและท่อจ่าย)

1.8 ปลั๊กอุดขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ตัว (ใช้ปิดหัวท้ายท่อเมนต์ เพื่อต่อขยาย)

1.9 ข้องอ 2 นิ้ว ลด 1นิ้ว จำนวน 2 ตัว (ใช้ต่อร่วมกับท่อแยกขนาด 1 นิ้ว ตำแหน่งหัวและท้ายของท่อเมนต์ และตัดรายการที่1.8 ออก ลดรายการที่ 1.3 เหลือ 4ตัว)

1.10 ฟุตวาล์ว ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 ตัว (ติดตั้งปลายด้านท่อดูด)

2 ระบบท่อแยก

2.1 วาล์ว ขนาด 1นิ้ว จำนวน 6 ตัว(ปิดเปิดท่อแยกแต่ละเส้น)

2.2 ท่อขนาด 1 นิ้ว จำนวน 54 เส้น(ท่อแยก)

2.3 ท่อขนาด 1/2 นิ้ว จำนวน 14 เส้น(ชุดหัวสปริงเกอร์)

2.4 หัวสปริงเกอร์ ขนาด 1/2 นิ้ว จำนวน 54 ตัว

2.5 สามทาง 1 นิ้ว ลด 1/2 นิ้ว จำนวน 48 ตัว(ชุดหัวสปริงเกอร์)

2.6 ข้องอ 1 นิ้ว ลด 1/2 นิ้ว จำนวน 6 ตัว(ด้านปลายของท่อแยก)

2.7 ข้อต่อเกลียวนอก ขนาด 1/2 นิ้ว จำนวน 54 ตัว (ชุดหัวสปริงเกอร์)

3 อุปกรณ์อื่นๆ

3.1 เทปพันเกลียว จำนวน 5 ม้วน

3.2 น้ำยาทาท่อ กระป๋องใหญ่ 2 กระป๋อง

รับทำเว็บ  webUB.com


ดังกล่าวมาทั้ง 3 รายการเป็นอุปกณ์ที่ใช้ติดตั้งระบบสปริงเกอร์ แต่ในการออกแบบระบบนั้นสามารถที่จะทำได้หลากหลายวิธีแล้วแต่ความต้องการประสิทธิภาพ และเงินลงทุน แต่ในการซื้ออุปกรณ์ ก็ขอแนะนำว่าเกษตรกรควรที่จะเลือกซื้อของมือสอง ตามร้านขายของเก่า หรือร้านรับซื้อท่อเก่า ราคาลงทุนจะลดลงมาประมาณ 50%

จาก http://www.pakwanban.com/article/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%881%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%88
ขึ้นไปด้านบน