รับทำสปริงเกอร์ sprinkler ระบบน้ำอัตโนมัติ water timer บ้าน สวน โรงแรม
Facebook Bookmark and Share

การติดตั้งปั้มน้ำวันนี้เอาการติดตั้งปั้มน้ำมาฝาก สำหรับคนที่ต้องการจะติดตั้งปั้มน้ำด้วยตัวเอง หรือเอาไว้ตรวจสอบช่างที่มาติดตั้งให้....

แบบที่ 1 การติดตั้งปั้มน้ำแบบ 2 ระบบ


รับทำเว็บ  webUB.com


A. กรณีปั้มน้ำดูดน้ำจากน้ำประปาโดยตรง (น้ำประปาไหลอ่อน)
1) เปิดวาวล์ 1 และวาวล์ 2
2) เปิดปั้มน้ำ

[ฺb]B. กรณีน้ำประปาเข้าบ้านโดยตรง ไม่ต้องผ่านปั้มน้ำ (น้ำประปาไหลแรง)[ฺ/b]
1) เปิดวาวล์ 1 และวาวล์ 2
2) ปิดปั้มน้ำ


แบบที่ 2 การติดตั้งปั้มน้ำแบบ 2 ระบบ(กรณีมีถังเก็บน้ำ)


รับทำเว็บ  webUB.comA. กรณีปั้มน้ำดูดน้ำจากถังเก็บน้ำโดยตรง
1) เปิดวาวล์ 1,2 และ 3
2) เปิดปั้มน้ำ

ฺB. กรณีน้ำประปาเข้าบ้านโดยตรง ไม่ต้องผ่านปั้มน้ำและถังเก็บน้ำ (น้ำประปาไหลแรง)
1) เปิดวาวล์ 1 และ 2
2) ปิดปั้มน้ำ


แบบที่ 3 การติดตั้งปั้มน้ำแบบ 3 ระบบ


รับทำเว็บ  webUB.com


A. กรณีปั้มน้ำดูดน้ำจากถังเก็บน้ำโดยตรง
1) เปิดวาวล์ 1,2 และ 3
2) ปิดวาวล์ 4
3) เปิดปั้มน้ำ

ฺB. กรณีปั้มน้ำดูดน้ำจากประปาโดยตรงไม่ต้องผ่านถังเก็บน้ำ
1) ปิดวาวล์ 1 และ 2
2) เปิดวาวล์ 3 และ 4
2) เปิดปั้มน้ำ

C. กรณีน้ำประปาเข้าบ้านโดยตรง ไม่ต้องผ่านปั้มน้ำและถังเก็บน้ำ (น้ำประปาไหลแรง)
1) เปิดวาวล์ 1,3 และ 2
2) ปิดปั้มน้ำ


แบบที่ 4 การติดตั้งปั้มน้ำแบบ 4 ระบบ


รับทำเว็บ  webUB.com


A. กรณีปั้มน้ำดูดน้ำประปาใส่ในถังเก็บน้ำ (น้ำประปาไหลอ่อนมาก)
1) เปิดวาวล์ 3,4 และ 5
2) ปิดวาวล์ 1 และ 2
3) เปิดปั้มน้ำ

B. หลังจากผ่านชั้นตอน A คือ น้ำเต็มถังเก็บน้ำ แล้วใช้ปั้มตัวเดิมดูดน้ำจากถังเก็บน้ำ เพื่อใช้ในวันต่อไป
1) เปิดวาวล์ 2 และ 3
2) ปิดวาวล์ 4 และ 5
3) เปิดปั้มน้ำ

C. กรณีปั้มน้ำดูดน้ำจากประปาโดยตรงไม่ต้องผ่านถังเก็บน้ำ
1) ปิดวาวล์ 1,2 และ 5
2) เปิดวาวล์ 3 และ 4
2) เปิดปั้มน้ำ

D. กรณีน้ำประปาเข้าบ้านโดยตรง ไม่ต้องผ่านปั้มน้ำและถังเก็บน้ำ (น้ำประปาไหลแรง)
1) เปิดวาวล์ 1,3,4 และ 5
2) ปิดปั้มน้ำ

จาก: http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=peaklife&month=10-2010&date=31&group=4&gblog=1
ขึ้นไปด้านบน