รับทำสปริงเกอร์ sprinkler ระบบน้ำอัตโนมัติ water timer บ้าน สวน โรงแรม
Facebook Bookmark and Share

การตรวจสอบการใช้งานและการบำรุงรักษาระบบให้น้ำนอกจากการออกแบบการวางระบบน้ำและการเลือกรูปแบบ ขนาด อุปกรณ์ที่เหมาะสมกับระบบน้ำแล้วนั้น การหมั่นตรวจสอบการใช้งานและการบำรุงรักษาระบบการให้น้ำถือว่าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญมากต่อการทำเกษตรกรรมที่สมบูรณ์แบบ เกษตรกรจึงควรหมั่นตรวจสอบการทำงานของระบบจ่ายน้ำว่าสามารถทำให้มีการปล่อยน้ำออกมาได้สม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพที่ดีในการให้น้ำหรือไม่

เริ่มจากประการแรก

การพิจารณาว่าติดตั้งสปริงเกลอร์ถูกต้องหรือไม่ มั่นคงหรือไม่ อยู่ในตำแหน่งที่ฉีดน้ำแล้วมีการกระจายออกนอกเขตรากหรือไม่ เป็นต้น

ประการที่สอง

ควรตรวจตราเรื่องการอุดตันของหัวจ่ายน้ำ ซึ่งการอุดตันของหัวจ่ายน้ำนี้มักจะเกิดขึ้นเฉพาะบริเวณมากกว่าการเกิดพร้อมกันหมดทั้งระบบ และหากเมื่อเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่ง ก็จะทำให้บริเวณนั้นได้รับน้ำและปุ๋ยน้อยกว่าที่อื่นๆ เพราะฉะนั้นต้องมีการใส่เครื่องกรองน้ำที่เหมาะสมและล้างทำความสะอาดหัวจ่ายน้ำที่อุดตัน รวมถึงการล้างไล่ตะกอนในท่อ เป็นต้น

ประการที่สาม

ควรเปิดน้ำล้างตะกอนในท่อเมนและท่อแขนง โดยเปิดไล่ทีละส่วนเพื่อให้มีความแรงและแรงดันในน้ำมากพอที่จะล้างทำความสะอาดภายในท่อได้ ควรจะล้างอย่างน้อยทุกๆ 2 สัปดาห์

ประการที่สี่

ควรหมั่นเชคการรั่วซึมของน้ำออกนอกระบบ เพราะการรั่วซึมของน้ำนั้นเป็นสาเหตุให้สูญเสียน้ำและปุ๋ยเป็นผลให้ประสิทธิภาพการให้น้ำลดน้อยลง เทคนิคก็คือ การติดตั้งมาตรวัดน้ำหรือมอเตอร์น้ำจะช่วยให้ทราบการเปลี่ยนแปลงอัตราการไหลของน้ำที่ผิดปกติไปจากเดิม กล่าวคือ ถ้าอัตราการไหลน้อยลง อาจจะหมายถึงการอุดตันของสิ่งแปลกปลอมหรือตะกอน แต่ถ้าไหลมากผิดปกติ แสดงว่าอาจจะมีการรั่วและแตกของท่อเกิดขึ้น

ประการสุดท้าย

ตรวจสอบเครื่องกรองน้ำ โดยปกติควรจะต้อถอดไส้กรองมาล้างเป็นครั้งคราว โดยขึ้นอยู่กับความสกปรกของน้ำ ถ้าล้างบ่อยก็จะมีข้อดีคือเป็นการป้องการการฝังตัวแน่นของคราบและสิ่งสกปรกต่างๆ ทำให้สามารถล้างออกได้ง่ายขึ้น และก่อนการหยุดจ่ายน้ำในระยะยาว ควรล้างแล้วถอดออกเพื่อป้องกันการจับตัวของตะกอนซึ่งจะทำให้ล้างออกจากไส้กรองได้ลำบากมากยิ่งขึ้นหากทิ้งไว้

รับทำเว็บ  webUB.com
ขึ้นไปด้านบน