รับทำสปริงเกอร์ sprinkler ระบบน้ำอัตโนมัติ water timer บ้าน สวน โรงแรม
Facebook Bookmark and Share

การคำนวณปริมาณน้ำที่ต้องให้แก่พืชปริมาณน้ำที่ต้องให้พืชนั้นจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายด้าน เช่น ชนิดและอายุของพืช สภาพอากาศ ความเร็วลม อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ นอกจากนี้การออกแบบระบบน้ำยังต้องคำนึงถึงค่าปริมาณการใช้น้ำของพืชในช่วงที่สูงที่สุด นั้นคือ คิดจากความต้องการน้ำของพืชตอนโตเต็มที่และอยู่ในระยะติดผลและอยู่ในสภาพอากาศร้อนเดือนมีนาคม-เมษายน ซึ่งถือว่าเป็นช่วงที่ต้องการน้ำมาก ทำให้สามารถนำไปคำนวณระบบท่อและเครื่องสูบน้ำให้เหมาะสมต่อไปได้

 การหาปริมาณการใช้น้ำของพืชทำได้โดยการคำนวณจากข้อมูลภูมิอากาศโดยวิธีต่างๆ ซึ่งได้มีผู้คิดค้นวิธีคำนวณไว้มากมาย การเปรียบเทียบปริมาณการใช้น้ำของพืชกับค่าระเหยของน้ำในถาดวัดการระเหยที่มีตามสถานีตรวจอากาศเกษตรเป็นวิธีหนึ่งที่สะดวกและถูกต้อง ซึ่งจากการประมาณการพบว่าช่วงที่วิกฤตที่พืชต้องการน้ำมากที่สุด ต้องกำหนดปริมาณน้ำสูงสุดเผื่อไว้

รับทำเว็บ  webUB.com


หมายเหตุ บทความบางตอนอ้างอิงจาก การออกแบบระบบให้น้ำ ฉบับชาวสวน โดย นาวี จิระชีวี
ขึ้นไปด้านบน